98 11 13 33 Ekstreme momentnøgler til tunge applikationer

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette websted er kun beregnet som generel information. Oplysningerne leveres af RAD Torque Systems B.V., og selvom vi bestræber os på at sørge for, at oplysningerne er opdaterede og korrekte, gør vi ikke nogen påstand om og giver ingen garanti – hverken udtrykkelig eller underforstået – for fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden til et bestemt formål eller tilgængeligheden af webstedet eller de oplysninger, produkter, tjenesteydelser eller tilknyttede grafiske afbildninger, der fremgår af webstedet. Du bærer derfor det fulde ansvar, hvis du sætter din lid til sådanne oplysninger.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skader, herunder, og uden begrænsning, indirekte tab eller skader eller følgeskader, eller nogen som helst form for skader, der skyldes tab af data eller indtjening, som skyldes eller kan sættes i forbindelse med brugen af dette websted.

På dette websted findes der link til andre websteder, som RAD Torque Systems B.V. ikke har nogen kontrol over. Vi har ikke nogen kontrol over arten, indholdet eller tilgængeligheden af disse websteder. Tilstedeværelsen af eventuelle link er ikke nødvendigvis en anbefaling af eller samtykke i de holdninger, der gives udtryk for på de pågældende websteder.

Alle rimelige foranstaltninger træffes for at sørge for, at webstedet er tilgængeligt og fungerer problemfrit. RAD Torque Systems B.V. kan dog ikke påtage sig noget ansvar for og er ikke erstatningspligtig i tilfælde af, at webstedet er midlertidigt utilgængeligt på grund af tekniske årsager, der er uden for vores kontrol.